• Users Online: 644
  • Print this page
  • Email this page

  Editorial Board

Editor in Chief

Dr. C. P. Pal

 

Past Editors

Dr. Sanjay Dhawan (AGRA)

Dr. Najamul Huda (MORADABAD)

 

Chief Advisors

Dr. Raju Vaishya (NEW DELHI)

Dr. Ajai Singh (BHOPAL)

Dr. Jamal Ashraf (LUCKNOW)

Dr. Ashok Shyam (PUNE)

Dr. Lalit Maini (NEW DELHI)

Dr. S. C. GOEL (VARANASI)

Dr. R.K. Arya (NEW DELHI)

Dr. Mazhar Abbas (ALIGARH)

Dr. Amit Rastogi (VARANASI)

Dr. Alok Chandra Agrawal (Raipur)

 

Associate Editors

Dr. Gyaneshwar Tonk (MEERUT)

Dr. Ajay Bharti (GORAKHPUR)

Dr. Latif  Zafar Jilani (ALIGARH)

Dr. Deepak Kumar (LUCKNOW)

 

Assistant Editors

Dr. Amit Saraf (MORADABAD)

Dr. Amrit Goyal (AGRA)

Dr. Sanjay Gupta (BAREILLY)

Dr. Vipul Agarwal (FIROZABAD)

Dr. Parwej Ahmad (MEERUT)

Dr. Varun Kumar Agarwal (BAREILLY)

Dr. Shivam Sinha (VARANASI)

Dr. Sandeep Kumar  (NEW DELHI)

Dr. Rahul Khare (NEW DELHI)

Dr. Sachin Yadav (PRAYAGRAJ)

Dr. Saurabh Agarwal (JHANSHI)

Dr. Kumar Keshav (LUCKNOW)

 

Section Editors :-

1. Shoulder & Elbow

Dr. Dipit Sahu (MUMBAI)

Dr. Ajit Singh (VARANASI)

Dr.Vikas Trivedi (LUCKNOW)

 

2. Wrist & hand

Dr. Ajeet Tiwari (KANPUR)

Dr. Swagat Mahapatra (LUCKNOW)

Dr. Rachit Bhatnagar (KANPUR)

 

3.  Hip

Dr. Sunil Kumar (SAIFAI)

Dr. Sanjay Kumar (KANPUR)

Dr. Vikram Nigam (PRAYAGRAJ)

 

4. Knee

Dr. Harish Kumar (SAIFAI)

Dr. Chandan Kumar (KANPUR)

Dr. Anurag Baghel (LUCKNOW)

 

5.  Foot and Ankle

Dr. Kumar Shantanu (PATNA)

Dr. Vijay Kumar Jain (New Delhi))

 

6. Paediatric Ortho.

Dr. Julfikar (ALIGARH)

Dr. Vikas Verma (LUCKNOW)

Dr. Amit Kumar Mishra (GORAKHPUR)

 

7. Oncology

Dr. Abhijeet Ashok Salunke (AHMEDABAD)

Dr. Praveen Gupta (JAIPUR)

Dr. Ashok Yadav (GORAKHPUR)

 

8.  Spine

Dr. Vineet Kumar (LUCKNOW)

Dr. Shah Walliullah (LUCKNOW)

Dr. R. K. Shakunt (SAHARANPUR)

 

9. Infection

Dr. Imran Sajid (FIROZABAD)

Dr. Pulkesh Singh (RAEBARELI)

Dr. Vikas Saxena (NOIDA)

 

10. Arthroscopy

Dr. Deepak Joshi (NEW DELHI)

Dr. Vineet Jain (New Delhi)

Dr. Rajat Kapoor (AGRA)

Dr. Skand Sinha (NEW DELHI)

 

11. Arthroplasty

Dr. Sanjai Kumar Srivastava (LUCKNOW)

Dr. Ankit Varshney (AGRA)

Dr. Arun Gupta (AGRA)

Dr. Sachin Avasthi (LUCKNOW)

 

12. Tauma

Dr. K.S. Dinkar (AGRA)

Dr. Ravi Garg (KANPUR)

Dr. Sanjay Yadav (VARANASI)

 

13. Biostatics

Dr. Sarvesh Kumar (AGRA)

 

14. Reconstruction / Ilizarov

Dr. Brijesh Sharma (AGRA)

Dr. Rohit Yadav (LUCKNOW)

Dr. Siddharth Goel (HARYANA)

 

15. Bio Material  & Basic Sciences

Dr. Manish Khanna (AYODHYA)

Dr. Ajay Kumar Verma (PRAYAGRAJ)

Dr. Narendra Singh Kushwaha (LUCKNOW)

Dr. Pavan Pradhan (GORAKHPUR)

 

16. Health Policy & Administration

Dr. Ashwani Sadana (AGRA)

Dr. Harendra Kumar (AGRA)

Dr. Maneeshi Bansal (PRAYAGRAJ)

 

17. Pelvis & Acetabulum

Dr. Dharmendra Kumar (LUCKNOW)

Dr. Sanjiv Kumar (LUCKNOW)

 

INTERNATIONAL

Dr. Kiran Singistti (UNITED KINGDOM)

Dr. Athanasios Foukas (ATHENS)

Dr. Neeraj Mishra (SINGAPORE)

Dr. Amit Joshi (NEPAL)

 

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. A.N. Varma (PRAYAGRAJ)

Dr. Vineet Sharma (LUCKNOW)

Dr. Unmesh Chakravarti (VARANASI)

Dr. K.D. Tripathi (PRAYAGRAJ)

Dr. C.S. Yadav (NEW DELHI)

Dr. Apoorva Agrawal (GAZIABAD)

Dr. Aamir Bin Sabir (ALIGARH)

Dr. Rehan Ul Haq (BHOPAL)

Dr. Rajeev Raman (KOLKATA)

About the journal